Govornici

BRANA ANTOVIĆ

Saznajte više

IVAN BILDI

Saznajte više

TAMARA I BOGDAN

Saznajte više

BOJANA OBRADOVIĆ

Saznajte više

BRANIMIR JOVANOVIĆ

Saznajte više

DR MIROSLAV ĐORĐEVIĆ

Saznajte više

BRANISLAV NIKOLIĆ

Saznajte više

IGOR SPASIĆ

Saznajte više

TED Govori

Partneri i prijatelji konferencije